ქირურგიულ დეპარტამენტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გაფართოების ღონისძიების შესახებ