ბრძანება ,,თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრში”საშიში ვირუსული ინფექციის მართვასთან დაკავშირებით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით

გადმოწერანანახია 90-ჯერ
გაუზიარეთ მეგობრებს: