სიგმური კოლინჯის რეზექცია ლაპაროსკოპული მეთოდით

დიაგნოზი: სიგმური კოლინჯის დივერტიკულის მიფარებული პერფორაცია;
ოპერაცია: სიგმური კოლინჯის რეზექცია ლაპაროსკოპული მეთოდით, სიგმო-რექტალური ანასტომოზის ფორმირებით;
ოპერატორი: ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,პროფესორი ბადრი ალფაიძე;
ასისტენტი: ზოგადი ქირურგი ილია ალფაიძე;
საოპერაციოს ექთანი: თეა ხურციძე;
ანესთეზიოლოგი: ირაკლი ლილუაშვილი.
მის: ქუთაისი, ფოთის ქუჩა, #40
ტელ:( 0431) 237878 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09: 30-დან 17:30-მდე
FOR ENGLISH:
Diagnosis: Covered perforation of the sigmoid colon diverticulum;
Surgery: Laparoscopic resection of the sigmoid colon, forming a sigmoidrectal anastomosis;
Surgeon: Head of the Surgical Department, Professor Badri Alfaidze;
Assistant: General Surgeon Ilia Alfaidze;
Surgical nurse: Tea Khurtsidze;
Anesthesiologist: Irakli Liluashvili.
Address: #40, poti street, Kutaisi, Georgia.
Tel: (995)593 59 50 95 from Monday to Friday, from 09:30 AM to 17-30PM
На русском:
диагноз: прикрытая перфорация дивертикула сигмовидной кишки;
операция: лапароскопическая реакция сигмовидной кишки с формированием сигморекталного анастомоза;
оператор: Руководитель хирургического департамента, профессор Бадри Алфаидзе;
ассистент: общий хирург Илия Алфаидзе;
операционная сестра: Теа Хурцидзе;
анесиезиолог: Иракли Лилуашвили.
Адрес: Кутаиси, ул. Поти #40
Тел.:(995) 593 20 87 81 С понедельника по пятнницу включительно, с 09:30 до 17:30

https://www.facebook.com/1071528039676691/videos/3329800620463154ნანახია 192-ჯერ
გაუზიარეთ მეგობრებს: