უფასო ოფთალმოლოგიური კვლევები პენსიონერებისთვის ,,საერთაშორისო სამედიცინო ცნტრში”