ქიმიოთერაპიული მიმართლება

ქიმიოთერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი: ტარიელ ქიტიაშვილი

პაციენტებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაიტარონ საკვერცხეების, კუჭ-ნაწლავის, პროსტატის, ფილტვების, ძვლების სიმსივნური დაავადებების, ლიმფომებისა და სხვა სოლიდური ავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობა უახლესი საერთაშორისო პროტოკოლებისა და გაიდლაინების შესაბამისად. სიმსივნის ტიპის, დაავადების სტადიისა და პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის გათვალისწინებით.

მკურნალობა წარიმართება როგორც ამბულატორულად, ასევე სტაციონარის პირობებში.

 

ჩვენს კლინიკაში შესაძლებელია:
1. ზემაღალდოზიანი ქიმიოთერაპიის სტაციონარულ რეჟიმში ჩატარება
(ასევე ქიმიოთერაპია, რომელიც ტარდება სტაციონარულ რეჟიმში კონტიგენტისთვის, რომელიც ჩამოდის რაიონებიდან და არ აქვთ ადგილობრივი აკომოდაციის შესაძლებლობა);

2. ქიმიოთერაპიის შემდგომი გართულებების მართვა (ნებისმიერ კლინიკაში ჩატარებული ქიმიოთერაპიის გართულებების მართვა);

3. ონკოინკურაბელური ონკო-პაციენტების მართვა.

პაციენტისთვის შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. გამოცდილი პერსონალი მუდმივად ზრუნავს საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაზე, რაც უზრუნველყოფს მკურნალობის საუკეთესო ხარისხს.